Omatoimittajan laaja työkaluvalikoima

 

Mutta, 

tässä pähkinänkuoressa:

 

Lehdistötiedotteet ovat perinteinen nopea tapa saada näkyvyyttä mediassa. Lehdistötiedotteen voi tehdä perinteisestä poikkeavalla tavalla, jolloin sen huomioarvo on entistäkin parempi.

 

Bisnesmuusa on henkilö, joka innostaa yrityksen johtoa ajattelemaan luovasti ja auttaa näkemään haasteet mahdollisuuksina. Usein rajalliset resurssit synnyttävät uusia taloudellisesti tuottoisia innovaatioita. 

 

Yritysilmeen freesaaminen tai kevytbrändäys soveltuu yrityksille, jotka haluavat päivittää tai uudistaa yritysilmettään. 

 

Hyötypelit kartoittavat asiakkaiden tarpeita digitaalisesti. Hyötypeli on sisäänheittäjä digitaaliselle ostopolulle. Hyötypeli tekee myyjän puolesta asiakkaiden tarpeiden esikartoituksen.

 

Omatoimittaja tekee markkinointiviestintää omintakeisella ja oivaltavalla otteella. Se tietää minkä syötin media nielaisee. Ja kuuntelee yhteiskunnan muutoksen tuulia tarkalla korvalla hyödyntäen heikkoja signaaleja ennen kuin ne ovat muodostuneet ilmiöiksi tai megatrendeiksi. Omatoimittaja toimii ajan hermolla nopeassa syklissä. Soveltuu yrityksille, jotka ovat rohkeita edelläkävijöitä. Omatoimittaja hankkii asiakkailleen huomiota niin printti- kuin sähköisessäkin mediassa ja tietenkin somessa.

 

Omatoimittaja tietää minkä syötin media nielaisee ja

toimii ajan hermolla nopeassa syklissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintäkartoitus 

 

Viestintäyhteistyö alkaa viestintäkartoituksella. Mietitään yhdessä muun muassa mihin viestinnällä tähdätään, paljonko siihen ollaan valmiita panostamaan ja missä ajassa tuloksia halutaan? Kun perusteellinen kartoitus on tehty, laaditaan toimintasuunnitelma, jota ryhdytään toteuttamaan systemaattisesti.

 

Kun 

eläväisen median kanssa asioidaan, mikään ei ole pysyvämpää kuin jatkuva muutos. Tämä tarkoittaa, että on pystyttävä nopeasti reagoimaan valitseviin olosuhteisiin, ilmiöihin, uutisiin ja aikaan. Täytyy niin sanotusti olla kartalla. Vaatii pelisilmää, jotta pystyy hyödyntämään kulloisenkin tilanteen kilpailijoita nokkelammin. 

Palvelut